ردیف نام پروژه کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان اطلاعات بیشتر
1 پاکسازی اراضی شرکت تدبیر شرکت تدبیر 96/04/01 96/05/01 کلیک کنید ...
2 پاکسازی اراضی خط لوله انتقال گاز خرمشهر شرکت ایران ‌آروین 95/06/15 95/08/15 کلیک کنید ...
3 پاكسازي خط لوله انتقال گاز 48 اینچ مهندسی و توسعه گاز 95/02/22 95/06/22 کلیک کنید ...
4 پاکسازی خط لوله میدان نفتی آذر - چنگوله بخش الف در سه مرحله مهندسی و توسعه نفت 92/08/25 95/09/30 کلیک کنید ...
5 بازسازی یک دستگاه کامیون آتش نشانی دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين (ع) 92/03/13 93/03/13 کلیک کنید ...
6 پاكسازی میدان نفتی آزادگان جنوبی (بخش الف) و الحاقیه مهندسی و توسعه نفت 91/03/16 92/03/16 کلیک کنید ...
7 ساخت 4 دستگاه كاروان درمانگاهي و 4 دستگاه آمبولانس شهری دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين (ع) 91/02/03 92/02/03 کلیک کنید ...
8 ساخت 2 دستگاه آمبولانس شهری دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين (ع) 90/06/14 90/10/14 کلیک کنید ...
9 شناسايي و پاكسازی قطعه 17 استان خوزستان مركز مين‌زدايی کشور 90/04/25 92/08/30 کلیک کنید ...
10 پاكسازي میدان نفتی چنگوله (بخش غربی) و الحاقیه مهندسی و توسعه نفت 88/02/27 88/09/27 کلیک کنید ...
11 پاكسازي میدان نفتی چنگوله (بخش شرقی) و الحاقیه مهندسی و توسعه نفت 88/02/22 88/09/27 کلیک کنید ...
12 پاكسازی میدان نفتی آذر (بخش شرقی) مهندسی و توسعه نفت 87/05/08 88/01/08 کلیک کنید ...
13 طراحی و ساخت 15 دستگاه ماشین آتش نشانی سنگین شرکت ملی پخش و پالایش نفت 87/02/18 92/06/02 کلیک کنید ...
14 آموزش کوتاه مدت HSE شرکت تالیا 86/05/23 86/05/30 کلیک کنید ...
15 خدمات مشاوره علمی، تخصصی و نظامی جهت پاکسازی میدان نفتی آزادگان مهندسی و توسعه نفت 86/02/28 86/06/28 کلیک کنید ...
16 نظارت بر عمليات پاكسازی چنگوله مديريت اكتشاف 86/01/28 86/03/03 کلیک کنید ...
17 شناسايي و پاكسازي قطعات 1 و 2 استان ايلام مركز مين‌زدايی کشور 85/07/09 89/02/01 کلیک کنید ...
18 بررسی وضعیت اورژانس بنادر کشور و ارائه راهکار های بهینه سازی سازمان بنادر و کشتیرانی 85/07/01 85/11/30 کلیک کنید ...
19 طراحی سیستم اعلام و اطفای حریق و کاهش خطرات منطقه صنعتی کارون شرکت ملی حفاری ایران 85/04/30 85/10/30 کلیک کنید ...
20 مطالعات و خدمات ژئوتکنیک نیروی مقاومت بسیج 85/02/30 85/05/15 کلیک کنید ...
21 کنترل كيفيت (QC) پاكسازی دشت آزادگان (مرحله بهره‌برداری چاه‌های نفت) شرکت (INPEX) (به عنوان ناظر) 84/11/15 85/12/15 کلیک کنید ...
22 نظارت بر پاکسازی زمین نیروگاه گازی خرمشهر شرکت صنایع برق و انرژی صبا 84/04/01 85/10/30 کلیک کنید ...
23 مشاوره در زمينه بررسی عمق نفوذ بمب‌‌های عمل نكرده مهندسی و توسعه نفت 84/04/01 84/06/30 کلیک کنید ...
24 نظارت بر پاكسازي ارتش و سپاه در استان کرمانشاه (دو مرحله) مرکز مين‌زدايی کشور 83/12/01 84/07/30 کلیک کنید ...
25 پاكسازي منطقه جفير مديريت اكتشاف 82/09/01 83/04/15 کلیک کنید ...
26 نظارت بر عملیات پاکسازی کوهستان (در دو مرحله) مديريت اكتشاف 82/08/03 83/07/02 کلیک کنید ...
27 نظارت بر عملیات پاكسازی دشت آزادگان (مرحله عمليات لرزه‌نگاری اکتشاف نفت) مديريت اكتشاف 82/03/13 83/05/15 کلیک کنید ...