تلفن: ۸-۶۷۶ ۵۱۱ ۸۸ (۰۲۱) پست الکترونیکی: info@aom.co.ir

1-(1).png
 
عميد.jpg
محمد عمید
سمت: معاون ایمنی و کاهش خطرات
تحصیلات: دکتری
سابقه اجرایی: 47 سال
ایمیل:   amid@aom.co.ir
تلفن: 9-88535065
داخلی: 257

رزومه: دریافت
     
scan0002.jpg
جبار ستوده فر
 
سمت: مدیر کارگاه های پاکسازی
تحصیلات: لیسانس
سابقه اجرایی: 30 سال
ایمیل: - 

تلفن: 9-88535065
داخلی: -
 
رزومه: دریافت
  1-1-2017-7-01-01-PM.jpg علی داسبر
 
سمت: مدیر کارگاه های پاکسازی 
تحصیلات: لیسانس
سابقه اجرایی: 12 سال
ایمیل: - 

تلفن: 9-88535065
داخلی: -

رزومه: دریافت
nav.jpg
امیرنوید عمید
 
سمت: کارشناس کنترل پروژه
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
سابقه اجرایی: 15 سال
ایمیل:  
a.amid
@aom.co.ir 
تلفن: 9-88535065
داخلی: 252

رزومه: دریافت
  جلالی.jpg منصور جلالی
 
سمت: کارشناس کنترل پروژه مستقر در کارگاه
تحصیلات: فوق دیپلم
سابقه اجرایی: 8 سال
ایمیل:  -

تلفن: 9-88535065
داخلی: -

رزومه: دریافت