ردیف نام پروژه کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان اطلاعات بیشتر
1 تعمیر، بازسازی، نگهداری حین تعمیر ، تهیه و تامین قطعات و تجهیزات دکل حفاری سینا 1 شرکت پترو گوهر فراساحل کیش 93/04/18 94/10/05 کلیک کنید ...
2 تحلیل راهبردی کسب و کار در بازار ارتقاء، نگهداری و تعمیرات دکل های حفاری دریایی شرکت مهندسی اندیشه و عمران محیط 94/07/01 95/12/20 کلیک کنید ...