تلفن: ۸-۶۷۶ ۵۱۱ ۸۸ (۰۲۱) پست الکترونیکی: info@aom.co.ir
- انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری به صورت EPC ؛
- انجام پروژه‌ها به صورت مدیریت پیمان (MC) ؛
- تعمیرات اساسی انواع دکل‌های حفاری خشکی و دریایی و شناورها؛
- طرح‌ریزی و تهیه برنامه‌های زمانی و هزینه‌ای تعمیرات؛
- شناسایی و رتبه‌بندی پیمانکاران با استفاده از تکنیک AHP و نرم‌افزار Expert Choice ؛
- ایجاد کنسرسیوم با مشارکت سایر شرکت‌های فعال در حوزه نفت و انرژی؛
- بازرسی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات فراساحل و اخذ کلاس دریایی؛
- پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی تأسیسات فراساحل؛
- مطالعات و امکان‌سنجی فنی و اقتصادی.
jack-up-(2).png

تبلیغ-شرکت.jpg